Mực một nắng sốt me


Món mực một nắng xốt me có thể sử dụng để ăn với cơm hoặc làm đồ nhậu khi uống bia, uống rượu nhưng tốt nhất là nên sử dụng rượu vang trắng.